اخبار منطقه ۷
۱۳۹۸/۱۱/۰۵

معاونت سازمان محیط زیست بابل ضمن قدردانی از اقدامات شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در زمینه حفظ محیط زیست، با اهدای لوح تقدیر با نماد محیط زیست مازندران از این شرکت قدردانی نمود.بازتاب اخبار (منطقه ۷)

1
2
217

انتخاب منطقه