اخبار منطقه ۵

۱۳۹۸/۱۲/۱۵

مدیریت منطقه 5 فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با حضور در فروشگاه های استان اصفهان ضمن تقدیر از زحمات همکاران فروشگاهی این شرکت، بر توزیع اقلام بهداشتی مقابله با کرونا نظارت کرد.


بازتاب اخبار (منطقه ۵)

3
213
214

انتخاب منطقه