اخبار منطقه ۱۰۱۳۹۸/۰۱/۰۳

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش استان گیلان در ایام نوروز و به منظور ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و آشنایی مسافران نوروزی با فروشگاه های افق کوروش این استان، اقدام به توزیع 10 هزار نقشه گردشگری و دفترچه نقاشی آموزش راهنمایی و رانندگی ویژه کودکان نمود.بازتاب اخبار (منطقه ۱۰)

222

انتخاب منطقه