400+ تامین کننده
400+ برند
400+ گروه کالایی
3000+
آزمایش روزانه کنترل
کیـفی کالا هـا
6000+ تن گردش روزانه کالاها
25+ انبار
100+ هزار متر انبار خشک و سرد
600+ ماشین حمل بار
از انبار تا فروشگاه کمتر از یک هفته
2800+ فروشگاه
1000+ نمایندگی
400+ هزار متر مربع شلف
700+ هزار فاکتور
3000+ قلم کالا
31 استان
450+ شهر
20000+ همکار
هر 20 دقیقه یک استخدام
IT
بازرسي
سهام و بورس
1میلیون+ نصب اپلیکیشن
3میلیون+ کاربر فعال
60+ هزار تحویل روزانه
تحویل خرید اینترنتی درب واحد کتر از یک ساعت