کمیته ریسک

وظايف كميته

 1. پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست های مدیریت ریسک به هیات مدیره شرکت
 2. بررسی وضعیت ریسک‌های شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتهای ریسک تعیین شده هیات مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیرعامل و یا واحد حسابرسی داخلی
 3. تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیات مدیره
 4. بررسی اثربخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک
 5. شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیات مدیره.

 

اعضا کمیته

سيد مصطفي سيدحسيني

 • سمت: رئیس کمیته
 • عضو غیرموظف
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • مدرک تحصیلی: دکترا
 • عضو کميته عالي حسابرسي گروه صنعتي گلرنگ

علی ابراهیم نژاد

 • سمت: عضو کمیته
 • عضو غیرموظف
 • رشته تحصیلی: مالی
 • مدرک تحصیلی: دکترا
 • استاد دانشگاه صنعتی شریف

سعید فلاح پور

 • سمت: عضو کمیته
 • عضو غیرموظف
 • رشته تحصیلی: مدیریت مالی
 • مدرک تحصیلی: دکترا
 • مدیر گروه مهندسی مالی دانشگاه تهران