شرکت سرمایه گذاری کوروش

شرکت سرمایه­ گذاری کوروش

درصد مالکیت: 0.06%

نماینده: آقای مسعود گودرزی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

عضو غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت استراتژیک

سوابق حرفه‌ای: بیش از 19 سال سابقه مدیریتی

1.      معاون بازرگانی شرکت پاکشو (1381-1382)

2.      معاون طرح و برنامه شرکت گروه صنعتی گلرنگ (1382-1388)

3.      معاون برنامه­ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ (1388-تاکنون)