شرکت سرمایه گذاری کوروش

شرکت سرمایه­ گذاری کوروش

درصد مالکیت: 0.06%

نماینده: آقای حسین صبوری

سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

عضو: موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد مالی

سوابق حرفه‌ ای: بیش از 19 سال سابقه مدیریتی

1. مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(1400-تاکنون)

2. قائم مقام شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش(1397-1400)

3. معاون اجرایی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(1392-1397)

4. معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت قاسم ایران(1381-1392)