گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش

 

گروه مدیریت صنعت خرده­ فروشی کوروش

درصد مالکیت: 79.77%

نماینده: آقای سید مصطفی سید حسینی

سمت: عضو هیئت مدیره

عضو: غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

سوابق حرفه‌ ای: بیش از 9 سال سابقه مدیریتی

1.      معاونت مالی و اقتصادي گروه سرمایه گذاري کوروش( 1397 -تاکنون)

2.      نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش (1402 -تاکنون)

3.      عضو هیات مدیره شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش (1401 -تاکنون)

4.      عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پيشگامان فن آوري و دانش آراميس(1402- تا ;کنون)

5.      مدیرعامل شرکت سبدگردان کوروش ( 1398-1400)

6.      مدیر نظارت ارزشیابی گروه صنعتی گلرنگ ( 1391 -1397)