گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش

گروه مدیریت صنعت خرده­ فروشی کوروش

درصد مالکیت: 84.58%

نماینده: آقای امیرخسرو فخریان

سمت:  عضو هیئت مدیره

عضو غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجو دکتری مدیریت دولتی

سوابق حرفه‌ای: بیش از 16 سال سابقه مدیریتی

  1. عضو هیئت مدیره شرکت فروشگاه ­های زنجیره ­ای افق کوروش (1392-تاکنون)
  2. مدیر عامل شرکت فروشگاه ­های زنجیره ­ای افق کوروش (1392 1400)
  3. رئیس اتحادیه فروشگاه ­های زنجیره ­ای کشور(1395-تاکنون)
  4. رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک کوروش(1396-تاکنون)
  5. مدیر عامل شرکت نوآوران تجارت الکترونیک هستی( 1400- تاکنون)