کمیته حسابرسی

وظایف کمیته

 1. بررسی و نظارت بر اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
 2. کسب اطمینان معقول از بابت سلامت گزارشگری مالی
 3. نظارت و بررسی اثربخشی حسابرسي داخلي،
 4. رعایت استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
 5. نظارت بر رعايت قوانين، مقررات و الزامات.

 

اعضای کمیته

سيد مصطفي سيدحسيني

 • سمت: رئیس کمیته
 • عضو غیرموظف
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • مدرک تحصیلی: دکترا
 • عضو کميته عالي حسابرسي گروه صنعتي گلرنگ

 

غلامرضا کرمی

 • سمت: عضو کمیته 
 • عضو غیرموظف
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • مدرک تحصیلی: دکترا
 • عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ،رئيس هيئت مديره شرکت کارگزاري سرمايه گذاري ايران ،معاون موسسه حسابرسي تامين اجتماعي ،عضو کميته حسابرسي و کميته ريسک شرکت هاي مختلف

 

علیرضا خالق

 • سمت: عضو کمیته
 • عضو غیرموظف
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • مدرک تحصیلی : دکترا
 • عضو مستقل

 

بالاترین مقام مالی شرکت

کوروش دامغانی

 • سمت: مدیر مالی
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • مدرک تحصیلی: دکترا

 

مدیر واحد حسابرسی داخلی

رضا رجبی

 • سمت: مدیر حسابرسی
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • مدرک تحصیلی: دانشجو دکترا