شرکت گسترش گلپخش اول

شرکت گسترش گلپخش اول

درصد مالکیت: 0.01%

نماینده: حسین صفری

سمت: عضو هیئت مدیره

عضو: غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت صنعتی

سوابق حرفه‌ای: بیش از 15 سال سابقه مدیریتی

1.عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،(1389-تاکنون)

2.مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، .(1398- تاکنون)

3.معاون استراتژی و منابع انسانی گروه سرمایه گذاری کوروش از ( 1395- تاکنون).

4.شرکت سامان پویش تأمین، شرکت طلای ناب کوروش، شرکت جویا بهنود، فاوا فناوری افق

5.رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی  از ( 1397 -1400)

6.وضعیت فعلی عضویت در هیأت مدیره شرکت ها: عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، شرکت صنعت غذایی کوروش