کمیته انتصابات
  • وظایف کمیته
  1. بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئت مدیره، از جمله شرایط ذکر شده در منشور فعالیت هیئت مدیره
  2. بررسی و احراز شرایط مقرر برای عضو مستقل هیئت مدیره طبق قوانین و مقررات
  3. پيشنهاد انتصاب و بركناري مدیرعامل و مدیران ارشد شركت اصلي و اعضای هيئت ‌مدیره شرکت‌های فرعی به هیئت مدیره
  4. پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي به هيئت مديره
  5. پيشنهاد برنامه آموزشي اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیئت مدیره برای اعضای جدید هیئت مدیره، مديرعامل و مديران ارشد
  • اعضای کمیته

1- مسعود گودرزی

سمت: رئیس کمیته
عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: مديريت استراتژیک
مدرک تحصیلی: دکترا
معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ

2- هادی قانعی رضائی مقدم

سمت: عضو کمیته
عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني
مدرک تحصیلی: دکترا
مدیر تامین مالی و مشاور سرمایه گذاری مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ

3- حسین صبوری

سمت: عضو کمیته
رشته تحصیلی: اقتصاد مالی
مدرک تحصیلی: دکترا
مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش