کمیته انتصابات

وظایف کمیته

  1. بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئت مدیره، از جمله شرایط ذکر شده در منشور فعالیت هیئت مدیره
  2. بررسی و احراز شرایط مقرر برای عضو مستقل هیئت مدیره طبق قوانین و مقررات
  3. پيشنهاد انتصاب و بركناري مدیرعامل و مدیران ارشد شركت اصلي و اعضای هيئت ‌مدیره شرکت‌های فرعی به هیئت مدیره
  4. پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي به هيئت مديره
  5. پيشنهاد برنامه آموزشي اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیئت مدیره برای اعضای جدید هیئت مدیره، مديرعامل و مديران ارشد

اعضای کمیته

1- حسین صفری
سمت: رئیس کمیته
عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
مدرک تحصیلی:دکترا

 

2- سيد مصطفي سيدحسينی

سمت: عضو کمیته
عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترا
عضو کميته عالي حسابرسي گروه صنعتي گلرنگ

 

3- صالح منصوری
سمت: عضو کمیته 

عضو موظف
رشته تحصیلی: مديريت صنعتی
مدرک تحصیلی: دانشجو دکترا
قائم مقام مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

 

4- وحید کامیاب
سمت: دبیر

عضو موظف
رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
معاون منابع انسانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش