کمیته انتصابات

وظایف کمیته

 1. پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد شركت اصلي و اعضاي هيات ‌مديره شركت‌هاي فرعي به هيات مديره؛
 2. پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي به هيات مديره؛
 3. پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست‌هاي لازم به منظور توجيه وظائف هيات مديره براي اعضاي جديد هيات مديره، مديرعامل و مديران ارشد.

اعضای کمیته

حسین صفری

 • سمت: رئیس کمیته
 • عضو غیرموظف
 • رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
 • مدرک تحصیلی:دکترا
 • عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 طاهر روشندل

 • سمت : عضو کمیته
 • عضو غیر موظف
 • رشته تحصیلی: مدیریت رسانه
 • مدرک تحصیلی: دکترا
 • ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
   

 آرین قلی پور

 • سمت: عضو کمیته 
 • عضو غیر موظف
 • رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی
 • مدرک تحصیلی: دکترا
 • سرپرستی گروه‌ رهبری و سرمایه انسانی