شرایط همکاری:
حداقل تحصیلات دیپلم
حداکثر سن 40 سال
توانایی کار با کامپیوتر
توانایی کار در دو شیفت صبح و عصر (به صورت گردشی)
آراسته و برخوردار از سلامت و توان جسمی مناسب
مزایا:
بیمه تکمیلی رایگان
بیمه عمر و حادثه رایگان
پاداش بهره وری ادواری
نیاز های استخدامی