شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با هدف توسعه ناوگان حمل و نقل و اشتغال زایی برای جوانان، اقدام به واگذاری کامیونت به صورت اجاره به شرط تملیک نموده است.
نوع کامیونت تجهیزات مبلغ پیش پرداخت مبلغ اقساط ماهانه تعداد اقساط
6 تن-یخچالی (جک-آرین دیزل) کانتینر یخچالی+یونیت 532 میلیون تومان 8 میلیون تومان 96ماه
9 تن-مسقف فلزی (جک-آرین دیزل) اتاق فلزی+تیل لیفت 586 میلیون تومان 9 میلیون تومان 96ماه