شرایط همکاری:
ساعت کاری 6:30 الی 14:30
صبحانه و ناهار
حداقل تحصیلات دیپلم
حداکثر سن 40 سال
داشتن گواهینامه (برای رانندگان)
مزایا:
بیمه تکمیلی رایگان
بیمه عمر و حادثه رایگان
پاداش بهره وری ادواری
نیاز های استخدامی
کارگر تخلیه و بارگیری
راننده لیفتراک
راننده کامیونت