سوالات متداول
سوء استفاده از نام افق کوروش
پیج افق کوروش در اینستاگرام چیست؟
تنها آدرس رسمی افق کوروش  : @okcs.ir اکانت پشتیبانی افق کوروش: @okcs.support اکانت باشگاه مشتریان افق کوروش@oksho.club
گروه تلگرام که میبایست عضو وارد کنیم صحت دارد؟
این گروه تلگرامی کاملا ساختگی میباشد و استفاده از نام افق کوروش میباشد و مراتب از طریق قانون در دست پیگیری میباشد ،لطفا در صورت اضافه کردن افراد به این گروه ها این موضوع را به آنها نیز اطلاع رسانی نمایید.
چرا گروه های تلگرامی را پیگیری نمی کنید ؟
این گروه تلگرامی کاملا ساختگی میباشد و استفاده از نام افق کوروش میباشد و مراتب از طریق قانون در دست پیگیری میباشد ،لطفا در صورت اضافه کردن افراد به این گروه ها این موضوع را به آنها نیز اطلاع رسانی نمایید.
بابت گروه های تلگرامی از حساب پول پرداخت نموده ام الان تکلیف چیست ؟
این گروه تلگرامی کاملا ساختگی میباشد و استفاده از نام افق کوروش میباشد و مراتب از طریق قانون در دست پیگیری میباشد ،لطفا در صورت اضافه کردن افراد به این گروه ها این موضوع را به آنها نیز اطلاع رسانی نمایید.