فجرانه- طرح یارانه تشویقی

این ویدئو برای آشنایی بیشتر شما با طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک  تهیه شده است

 این ویدیوی آموزشی را با دقت ببنید.

 

جزییات این طرح را می توانید در فایل زیر نیز مشاهده نمایید.