کمیته حسابرسی و ریسک

وظایف کمیته

  1. بررسی و نظارت بر اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
  2. کسب اطمینان معقول از بابت سلامت گزارشگری مالی
  3. نظارت و بررسی اثربخشی حسابرسي داخلي،
  4. رعایت استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
  5. نظارت بر رعايت قوانين، مقررات و الزامات.

اعضای کمیته

  1. سيد مصطفي سيدحسيني

 

سمت: رئیس کمیته
عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترا
عضو کميته عالي حسابرسي گروه صنعتي گلرنگ

 

  1.   روح الله رجبي

سمت: عضو کمیته

 

عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترا
عضو کميته عالي حسابرسي گروه صنعتي گلرنگ

 

  1. علیرضا خالق

 

سمت: عضو کمیته
عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی : دکترا

عضو مستقل

 

بالاترین مقام مالی شرکت

کوروش دامغانی

 

سمت: مدیر مالی
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترا

 

مدیر واحد حسابرسی داخلی

فرزاد حاجی عظیمی

 

سمت: مدیر حسابرسی
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترا